Yağlama Sistemi

19.02.2019 21:00

Yağlama sisteminin üç görevi vardır:

1.       Sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemek,

2.       Motorun Soğutmasına yardımcı olmak,

3.       Aşınmadan dolayı oluşan pislikleri temizlemektir.

 

Yağlama Sisteminin Parçaları

Karter, yağ pompası, yağ filtresi, motor yağı, yağ seviye kontrol çubuğu, yağ müşürü, yağ göstergesidir.

1.       Karter: Motor bloğunun altını kapatmak ve yağa depoluk etmektir.

2.       Yağ Pompası: Karterde durgun halde bulunan yağı sisteme pompalar.

3.       Yağ Filtresi: Sistemde bulunan yağı temizler. Yağ filtresi belli kilometrelerde mutlaka değiştirilmelidir. Bazı yağ filtreleri ise gazyağı ile temizlenebilir.

4.       Motor Yağı: Motorun içine konulan yağdır. Yeni motoryağı supap muhafaza kapağı üzerindeki kapaktan doldurulur. Motorun yağı karterin altındaki tapa açılarak boşaltılır. Motor yağı belli kilometrelerde mutlaka değiştirilmelidir. Motor yağı değiştirilirken motor sıcak olmalıdır. Değiştirilmezse sürtünme ve aşınmalar artar, güç kaybı olur, çekişten düşer. Y

5.       Yağ Seviye Kontrol Çubuğu: Yağ seviyesi kontrolü günlük olarak yapılır. Kontrol edilirken kontak anahtarı kapatılır ve 4-5 dakika beklenir. Yağ ölçümü yapılırken araç düz durumda olmalıdır. Yağ seviyesi yağ çubuğuyla ölçülür ve yağın seviyesi yağ çubuğunun iki çizgisi arasında olmalıdır. Yağ seviyesi normalin altında iken motor çalıştırılırsa motor ısınır ve yanar

6.       Yağ Müşürü: Yağlama sisteminin çalışıp çalışmadığını göstergeye iletir.

7.       Yağ Göstergesi: Motorda yağ basıncı düşmüşse, yağ basıncında bir anormallik varsa ve yağlama sistemi çalışmıyorsa, sürücü bunu yağ göstergesinin yanmasından anlar. Motor çalışırken yağ göstergesinde anormallik görülürse motor hemen durdurulur. Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı motor yağ göstergesinden takip edilebilir. Marşa basılıp motor çalıştırıldığında yağ lambasının sönmesi gerekir.


Motorun Yağ Eksiltmesinin Sebeplerinden Bazıları:

o   Karter contasının yırtılması,

o   Segman ya da silindirlerin aşınması,

o   Karterin delik olması,

o   Tıpadan yağ sızdırması,

o   Silindirler veya segmanlar aşınması.

Yağ yakan motorun egzozundan mavi duman çıkar.

 

Rodaj Zamanı:

Yeni bir araçta ilk kullanım süresine rodaj denir. Rodaj süresi çalışan parçaların birbiriyle alışma süresidir.


Rodaj Zamanında Yapılmaması Gerekenler:

o   Aşırı sürat yapılmaz,

o   Ani duruş kalkış yapılmaz,

o   Motor tam güç konumunda çalıştırılmaz,

o   Uzun süre sabit hızda gidilmez.

 

 

Sosyal Medya