Tehlike Uyarı İşaret Levhaları

20.02.2019 21:00

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ (T GRUBU)

     

Tehlikeli viraj (dönemeç) veya birbirini izleyen tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.

  

Tehlikeli Eğim: Tehlikeli olduğu düşünülen iniş ya da çıkış eğimli yol kesimlerini gösterir. Sürücülerin düşük vites kullanmaları gerektiğini bildirir. İniş eğimde, çıkış yapılan vitesle inilir. Vites boşa alınmaz ve kontak kapatılmaz.     

    

Daralan Kaplama: Devamlı veya geçici nedenlerle yol kaplamasının  her iki taraftan veya sağdan - soldan önlem alınmaksızın yan yana geçemeyebilecekleri kesimleri belirtmek amacıyla kullanılır. Diğer işaretlerle konulmuş yasaklara ve kısıtlamalara uyulur.

   
Açılan Köprü: Karayolu üzerindeki trafiği engelleyecek şekilde açılabilen köprüleri bildirmek için kullanılır.Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol: Yolun nehir veya deniz kıyısında son bulduğunu ve taştların suya düşme teklikesinin olduğu uyarısında bulunur. Bu işaret rıhtımları belirtmek için de kullanılabilir.Kasisli Yol:  Taşıtları tehlikeye düşürebilecek hendek, kasis, çukur vb. üst yapı bozukluklarını uyarmak için kullanılır. Kaplama ile köprüler arasındaki trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek kot farkları da bu işaret levhası ile bildirilebilir.Kaygan Yol: Yol yüzeyinin kaygan olduğu hakkında uyarıalrda bulunur. Sürücülerin fren yapmaları, hızlanmaları ve ani manevralar yapmamaları gerektiğini bildirir.Gevşek Malzemeli Zemin: Taşıt yolu üzerinde gevşek malzeme olduğunu ve öndeki araçlardan taş sıçrayabileceğini bildirir. Hız sınırlaması levhalarının ikazlarına uyulur. Takip mesafesi artırılır.Gevşek Şev: Yarma şevinden taşıt yolu üzerine taş ve kaya yuvarlanabileceğini ve/veya kaplama üzerinde taş ve kaya olabileceğini gösterir. Sürücülerin bu işaret ile belirtilen kesime yaklaşırken yavaşlamaları ancak bu kesimde durmamaları ve park etmemeleri gerektiğini bildirir.Yaya Geçidi: İleride yaya geçidi olduğu uyarısında bulunur. Hız düşürülmeli. Yaya geçidine dikkatli yaklaşılmalıdır.


 

Okul Geçidi: Okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Bu işaret levhasını gören sürücüler hızlarını düşürmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olmalıdırlar.


   

Bisiklet Geçebilir: Bir bisiklet yolunun bu işaretin konulduğu yola bağlandığını ya da bisikletlilerin yol eksenine dik olarak karşıya geçebilecekleri kesimleri belirtmek için kullanılır.


     

Ehli Hayvanlar Geçebilir - Vahşi Hayvanlar Geçebilir: Yol üzerinde bir hayvan olabileceğini ve/veya hayvanların geçiş yaptıkları bir kesim olduğunu ve aynı zamanda kaplama üzerinde kir ve çamur olabileceğini belirtmek için kullanılır.


 

Yolda Çalışma Var: İlerideki yol kesiminde yol çalışmasının olduğunu, kaplama üzerinde kir ve/veya çamur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceğini belirtir. Diğer işaret levhaları ile getirilen kısıtlamalara uyulur.


  

Işıklı İşaret Cihazı: Işıklı işaret cihazları ile kontrol edilen kavşaklara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak yaklaşılmalı. Işıklı cihazlardan gelebilecek DUR uyarısına hazırlıklı olunmalıdır.Havaalanı - Havalimanı (Alçak Uçuş): Karayolu üzerinden alçaktan geçen uçakların olabileceğini ve sürücülerin bu kesimlerde ani gürültülere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirir.Yandan Rüzgar: Sık sık yandan kuvvetli rüzgar esen yüksek köprüler, dolgular vb. yol kesimlerini belirtir. Aynı zamanda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve önlerindeki araçları geçmekten kaçınmaları gerektiğini bildirir.İki Yönlü Trafik: İki yönlü trafiğin işlediği yol kesimlerini belirtir. Bu işaret levhası, tek yönlü yol kesiminin geçici ya da sürekli olarak iki yönlü yola dönüştüğü zaman da kullanılır.Dikkat: Yol üzerinde tehlike uyarı işaretleri ile belirlenen tehlikeler dışında kalan diğer tür tehlikelerden birisinin varlığı hakkında uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. "Dikkat" levhası ile birlikte tehlikenin niteliği hakkında bilgi veren ilave bir panel levha kullanılabilir.Kontrolsüz Kavşak: İleride genel geçiş önceliği kuralının yürürlükte olduğu, diğer bir ifadeyle sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu ve hızın düşürülmesi gerektiği kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.


            

Anayol - Tali Yol kavşakları: Bu işaret levhaları, bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu, bu işaretin kullanıldığı yoldaki trafiğin ilk geçiş hakkına sahip bulunduğunu ve tali yoldan yaklaşmakta olan sürücülerin ana yola girmeden önce yol vermelerinin veya durmalarının gerekli olduğunu bildirir.


   

Sağdan Ana Yola Giriş - Soldan Ana Yola Giriş: Bu işaretler, tek yönlü ve bölünmüş yola katılan yan yollar veya köprülü kavşakların bağlantı yollarına yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.


 

Dönel Kavşak Yaklaşımı: İleride bir dönel kavşak olduğunu bildirir. Hız azaltılmalı, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araç sürücülerine verilmelidir.


  

Kontrollü Demiryolu Geçidi: Demiryolu hattının her iki tarafında bariyer veya benzeri bir sistemle kontrol edilen bir hemzemin geçit bulunduğunu bildirir. Işıklı veya sesli DUR ikazına uyulur.


 

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi: Bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. DUR-DİNLE-GÖR-GEÇ kuralına uyulmalıdır.


           

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi İşaret Levhaları: Bu işaret levhaları, demiryolu geçidinin tam konumunu göstermek üzere bariyeri olmayan (kontrolsüz) demiryolu hemzemin geçitlerinin her iki tarafında da bulunur.                    


                 

Hemzemin Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları: Uyarı levhalarının görünürlüğünü artırmak amacıyla kullanılır. Hemzemin geçide kalan mesafe hakkında bilgi verir.


      

Köprü Başı Levhaları:  Bu işaret levhaları, köprüleri uyarmak için köprü  korkuluklarına monte edilir. Köprüden oto korkuluk vb. tedbirleri ile trafik güvenliği artırılmışsa bu levhaların kullanımına gerek yoktur.Engel İşareti: Yolun geçici olarak tamamen taşıt trafiğine kapatıldığını bildirir. Mecburi yön işaret levhaları ile sarı veya kırmızı renkli flaşörlerle birlikte kullanılır.


           

Tehlikeli Viraj Yön Levhaları: Bu işaret levhaları, görüşü artırmak ve sürücülere daha iyi kılavuzluk Sağlamak amacı ile güvenli seyir olasılığı bulunmayan keskin virajlarda, tehlikeli viraj işaret levhalarından sonra kullanılır. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.


           

Onarım Yaklaşım Levhaları: Kaplamanın sürücülerin rahatça göremeyecekleri şekilddaraldığı kesimlerin ve çalışma mahallerinde yol üzerindeki yada yolun hemen yanındaki engellerin işaretlenmesi amacıyla kullanılır.


      

Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhaları: Yoldaki veya yol kenarındaki bir engelin önüne yerleştirilir. (ör: köprü ayakları) Engelin sağından- solundan geçilmesi gerektiğini bildirmek için kullanılır. Sağdan Gidiniz veya Soldan Gidiniz levhaları ile birlikte kullanılır.


   

Dönüş Adası Ek Levhası: Ana güzergahtan sağa dönüşler ayrılarılan trafiği uyarmak amacıyla kavşak içi yön levhaları ve "Her İki Yandan Gidiniz" levhalarının altında kullanılabileceği gibi yanlız başına da kullanılabilir.Düşük Banket: Kaplama ile banket arasındaki seviye farkını uyarmak için kullanılır. Bu işaret levhası, ayrıca yumuşak banketi uyarmak için de kullanılabilir.Gizli Buzlanma: Yol üzerinde beklenilmeyen buzlanmalar olabileceğini bildirir. Yolun güneş almayan, aksine yan rüzgarlara açık olan (köprü-viyadük-tepe üstü vb.)kısımlarında önceden fark edilemeyecek buzlanmalar olabileceğini bildirir. Bu işaret levhası Ekim-Nisan ayları arasında kullanılır. Yolun bu kesimleri geçilirken hız artırılmamalı, fren uygulanmamalı, ani manevralardan kaçınılmalıdır.
Sosyal Medya