Suni Solunum Çeşitleri

15.02.2019 21:00

· Holger-Nielsen (Sırttan Bastırma) Metodu

Ağzı ve burnu kapalı ise(ağzından ve burnundan kan geliyorsa) bu yöntem uygulanır. Göğüs ve omurga yaralanmalarında uygulanmaz. İndirekt suni solunumda; (Holger-Nielsen) yüzüstü yatırılan kazazedenin baş tarafına geçilir ve sırttan bastırılmakla kazazedenin nefes vermesi, dirseklerinden kaldırmakla nefes alması sağlanır.

Kazazede yüzüstü yatırılır. Baş tarafına geçilir eller çenesinin altında toplanır ve sırtından bastırılır.


Kazazedenin sırtından bastırılınca nefes vermesi, kollardan çekilince nefes alması, hava girmesi sağlanır.


 

·  Silvester (Göğüsten Bastırma) Metodu

Ağzı ve burnu kapalı ise(ağzından ve burnundan kan geliyorsa) tercih edilen yöntemlerdendir.

Kazazede (yaralı) sırt üstü yatırılır, başucuna geçilir ve kollar yukarı kendine doğru çekilir.


Sonra dirsekler yere doğru bastırılır.


 

· Ağızdan Buruna Suni Solunum

Ağzı kanamalı kazazedelere uygulanır.

Kazazede sırt üstü yere yatırılır, çene göğüsten uzaklaştırılır.

Ağız kapatılarak burundan soluk verilir.

Göğüs hareketleri gözlemlenir.


 

· Ağızdan Ağıza Suni Solunum

Sırtüstü yatırılarak hava yolunun temiz ve açık olup olmadığı kontrol edilir.


Suni solunum yaptırılacak hastanın ilk olarak çenesi göğsünden uzaklaştırılır.


Burun kapatılarak ağızından hava üflenir.


Göğüs hareketleri gözlemlenmelidir.

 


Kalbi çalışan ve solunumu durmuş kişiye kendi kendine solunum yapana kadar suni solunum uygulanır.

Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara hasta kendi kendine soluyuncaya kadar suni solunuma devam edilir, yetişkin bir insana dakikada 15-20 solunum yaptırılmalıdır.

 

 

·  Maskeyle Suni Solunum

Suni solunum maskesi hava sızdırmayacak, ağız ve burnu kaplayacak bir şekilde yerleştirilir.

Kazazedeye maskeden soluk verilir.


 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

o   Yetişkinlerin istirahat halinde iken gerçekleştirdikleri solunum sayısı 15-20 arasındadır. Çocuklarda ve bebeklerde bu miktar daha fazladır. -Suni solunum yetişkinlerde dakikada 15-20 kez yapılır.

o   Solunum ve kalp durduktan sonra, ilk 3-5 dakika içinde suni solunum ve kalp masajına başlamak gerekir. -Solunumun durduğu, göğüs hareketlerinin olmamasından anlaşılır.

o   Bilinci kaybolan kazazedenin dilinin gevşeyerek solunum yolunu tıkamaması için, baş arkaya uzatılarak yan yatırılır.

o   Suni solunuma başlamadan önce ağız içi temizlenip, baş arkaya uzatılır.

o   Ağız ve burun yaralanmalarında Holger-Nielsen veya Silvester metotları ile suni solunum yapılır, buna indirekt suni solunum da diyebiliriz.

o   İndirekt suni solunumda; (Holger-Nielsen) yüzüstü yatırılan kazazedenin baş tarafına geçilir ve sırttan bastırılmakla kazazedenin nefes vermesi dirseklerinden kaldırmakla nefes alması sağlanır.

o   Silvester metodu ile suni solunum sırtüstü yatırılan kazazedenin baş tarafına geçilir ve göğse basınç ile kazazedenin nefes vermesi kolları yukarı ve geri kaldırma ile nefes alması sağlanır.

o   Solunum yolunda yabancı cisim varsa; baş aşağıda, kürek kemiklerine vurularak çıkarılır ve gerekirse suni solunuma devam edilir.

o   Çocuklarda suni solunum, az hava sık aralıklarla verilerek yapılır.

o   Ağız ve burundan birlikte hava üflenir.

o   Kalbi çalışan, solunumu durmuş kazazedeye, hasta kendi kendine solunum yapıncaya kadar suni solunuma devam edilir.

o   Zor nefes alan kazazedeler sabit yan yatırılır.

Sosyal Medya