Sisli Havalarda Neler Yapılmalı

21.10.2019 21:00

Memleketimizin genellikle İç Anadolu, Trakya, Marmara, İç Ege ve iç Anadolu bölgeleriyle Karadeniz’in iç kesimlerinde, zaman zaman da yüksek dağ geçitlerinde sis olayına rastlanmaktadır. Sis yoğunluk derecesine göre görüşü kısmen ya da hepten engellediğinden, sisli bir havada kara yolculuğu bazen, denizde ve havada olduğundan daha tehlikeli bir hal almaktadır. Söz konusu tehlikenin kabil olduğu kadar azaltılması, giderek yok edilmesi, şoför ya da sürücünün çok dikkatli olması ve olağandışı bazı güvenlik önlemlerine başvurmasıyla mümkün olmaktadır.
İşte biz şimdi burada, bu özel güvenlik önlemlerini kısaca belirtmeğe çalışacağız.

Sis görüşü hemen hemen sıfıra indirebildiğinden çok alçak hızlarda gidişleri bile tehlikeli kılar.
Sis, özellikle yer yer parçalar halinde ya da hafif sisin birden yoğun sise dönüşmesi durumunda, güvensizdir.
Geceleyin farlardan çıkan ışınlar, sisi oluşturan su tozanlarına (zerrelerine) çarpar Tozanlar, burada milyonlarca küçük ayna gibi çalışarak ışığı gözlere yansıtır ve arabanın önünde bir parlak ışık duvarı meydana getirir. Bu bakımdan uzun demetli farlarla değil, ışığı yola yani gereken yere veren kısa demetli farlarla sürmelidir.
Bütün bunlar göz önünde tutularak, yoğun siste, kesin bir zorunluluk yoksa yola çıkmamalıdır.


Yolculuk sırasında sis "olanağı" varsa, herkesçe bilmen, fakat mevsim koşulları nedeniyle yinelenmesi yararlı olan aşağıdaki önlemleri alarak araba sürebilirsiniz:

·         Farlar temiz ve iyi ayarlanmış olmalı ve arabanın bütün ışıkları iyi durumda bulunmalı.

·         Cam sileceklerinin fırçaları iyi durumda olmalı ve camın üzerine gereği gibi ulaşmalı.

·         Isıtma (buğu açma) gibi durumda olmalı.

·         Sis biraz yoğunlaşınca kısa demetli ışıkları ya da sis ışıkları yakılmalı.


Kuşkusuz, arabanızla, önünüzde giden araba arasında yeterince bir mesafe bırakmanız gerekir. Hiçbir vakit "önümdeki fren yapınca ben de hemen yaparım (çünkü benim tepkelerim —refleks— çok kuvvetlidir) ona vurmam" demeyin.

Bunun önünüzde gidenin bir fren yapmasıyla gerçekleşmesi olasılıdır, ancak, önünüzdekinin kendi önünde gidene bindirerek durması halinde olanaksızdır. Bu durumda duruş, sizin sandığınızdan çok hızlı olur.

Siz gereken mesafeyi alınca, sabırsız şoförlerin sık sık sizi sollayarak bu güvenlik açıklığına dalmak isteyeceklerini göreceksiniz. Kim ne yaparsa yapsın, siz, önünüze son girenle aynı mesafeyi tekrar elde etmek için ayağınızı gaz pedalından kaldırınız.

Sis içinde durup kalırsanız (Trafik tıkanıklığı, kaza ... vb.) "stop" lâmbalarını yakmak için fren pedalına basınız. Bunları arkanızdan gelenler, kuyruk lâmbalarınızdan daha iyi göreceklerdir.

Çoğu şoförler tarafından çok pratik bulunarak uygulamaya konulan bir öğüt de, düzenli bir biçimde ve hesaplı bir hızla (yasalara ve koşullara uygun) giden bir araba seçip bunu yeterli bir mesafeden izlemektir. Böylece önümüzde giden araba, bize gidilecek yolu (güzergâh) ve karşılaşılacak engelleri kuyruk stop ve dönüş ışıklarıyla belirtecektir (Bu doğal olarak biz uzun bir kafilenin öncüsü durumuna geldiğimiz zaman son bulur).

 

ÖNEMLİ NOKTALAR

·         Yolculuk mutlak zorunlu değilse, sisli havada yola çıkmayınız. "Zorunlu" sözcüğünü iyice tartınız.

·         Yoğun siste çok yavaş ve dikkatli sürünüz.

·         Orta çizgiden kabil olduğu kadar sağa kaçınız.

·         Anî duruşlardan sakınınız.

·         Gidiş gelişlerin yapıldığı yol kısmı üzerinde durmaktan kaçınınız.

·         Yoğun siste-kısa demetli (huzmeli) ışıklar, ya da sis ışıkları yakılmalıdır.

 

 

Sosyal Medya